Generalforsamling den 11. august 2020 i Jyderup Hallen...

Jyderup Antenneforenings planlagte generalforsamling i marts blev som bekendt udsat.

Ny dato er nu fastsat til tirsdag den 11 august 2020 kl. 19.00 i Jyderup Hallen.

Dagsorden:

a. Valg af dirigent.
b. Valg af 2 stemmetællere.
c. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
d. Aflæggelse af årsregnskab.
e. Beslutning om et evt. overskuds anvendelse.
f. Indkomne forslag.

Evt. forslag skal være formanden, Ole Falk Jensen, Slagelsevej 50, 4450 Jyderup i hænde senest tirsdag den 4. august 2020.

g. Fastsættelse af årsbidrag fra medlemmer for det løbende år samt tilslutningsbidrag for nye medlemmer.
h. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
i. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
j. Eventuelt.

M.v.h. BESTYRELSEN

Opdateret 13/7-2020.
 


 

Kontakt Jyderup.net

Kontakt kassereren vedr. medlemsskab:
81 71 73 87 (Bedst kl. 17.00 - 19.00)

Du kan skrive til bestyrelsen her.

Følg os på facebook


Fejlmelding TV og Radio

Servicepartner: DKTV
43 32 47 00
Man-tor: 8:00 - 16:00
Vagt: 10:00 - 22:00 (Weekend)
Vagt: 16:00 - 22:00 (Hverdage)

Du kan fejlmelde online her.

Fejlmelding Internet og Telefoni

Servicepartner: youSee
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 18:00
Weekend: 9:00 - 18:00